RSS

wzór umowy NA wykonanie mebli

Melancholy...


Temat: zlecenie wykonania modeli mebli i pomieszczeń
zlecenie wykonania modeli mebli i pomieszczeń
  Nazwa Firmy : CORE S.J.

Strona Firmowa: na razie brak, dopiero tworzymy

Informacja o polu działania firmy : produkcja mebli

Poszukuję osoby na stanowisko : nie dotyczy

Forma zatrudnienia : zlecenie wykonania projektu, umowa zlecenie, faktura VAT, itp.

Obowiązki : nie dotyczy

Wymagania : dobra cena, czas realizacji, bardzo realistyczna wizualizacja,

Możliwe kierunki rozwoju : nawiązanie współpracy na dłużej, projekt strony WWW i sklepu - szata graficzna, zaprojektowanie loga firmy, i strony na Allegro.pl, kolejne projekty mebli,

Kontakt : najlepiej e-mail'owy - [email]tctreton@orange.pl[/email]

Dodatkowe informacje : zlecę wykonanie pomieszczeń z meblami - projekty i tekstury mebli dostarczę, należy zaprojektoweac pomieszczenie 2 lub 3 na wzór przesłanych przykładów, jeśli są niezbędne jeszcze jakieś informację to proszę o kontakt.
Źródło: max3d.pl/forum/showthread.php?t=61907Temat: Jak legalnie wynająć mieszkanie i nie stracić?
Cytat:
Napisał gryzelda Przede wszystkim jeśli chcesz dokonać wynjmu legalnie, to spisz porządną umowe.
Jestem w pracy i nie mam czasu szukać jej wzoru w necie, poszukaj sama.
Można w tej umowie napisać wszystko...
Wazne by najemcą nie była kobitka w wieku rozpłodowym (młode małzenstwo) bo jak zajdzie w ciaze, to sie mozesz nie pozbyć z domu - takie prawo... bedziesz musiała jej i dziecku znaleźć mieszkanie i do tego wynajmująca jeszcze bedzie musiała chciec skorzystac:)
No to nie do końca jest tak ;)
Jakby to tak wyglądało to przez całą ciążę i do póki dziecko nie skończy 18 lat mieszkałabym kątem w jakimś apartamentowcu ;)

Jak najbardziej można taką osobę eksmitować, jak nie płaci to jest to oczywiste, co innego jest wykonanie tej eksmisji. Rzeczywiście kobieta w ciąży, osoba opiekująca się dzieckiem jest pod szczególną ochroną...ale
... ma obowiązek płacenia i inne wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów czy kodeksu cywilnego ... tylko komu chce się chodzić po sądach, komornikach itd ;)

Faktem jest, że im dokładniejsza umowa tym korzystniej dla obydwu stron !
Spisać liczniki, zrobić zdjęcia, opisać mieszkanie, meble, stan kuchni itd
Warunki wypowiedzenia, okres wypowiedzenia. Kauca (zazwyczaj 1-no miesięczny czynsz)

Meldunek dzisiaj już nie jest związany z prawem do lokalu więc jak chcą możesz meldować ale też nie masz takiego obowiązku.

No i zgłosić do US, umową pisemną, co miesiąc płacisz zaliczki...ale podatki to już materia w którą nie wchodzę ;)
Źródło: forum.dziecko-info.com/showthread.php?t=178525


Temat: dostawa i montaż mebli na wyposażenie pokoi hotelowych
O G Ł O S Z E N I E


Wojskowy Dom Wypoczynkowy
ul. 1-go Maja 1
12-250 Orzysz
faks /87/ 4371-785
tel. /87/ 4371-784
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro, zgodnie
z Ustawą - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004r. z późn. zm.).


Przedmiotem zamówienia jest
dostawa i montaż mebli z płyty i mebli tapicerowanych na wyposażenie pokoi hotelowych

wyszczególnionych w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ),
dostarczonych środkiem transportu Wykonawcy i na jego koszt.

CPV: 36100000-2, 17216100-0

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.


Termin wykonania zamówienia: w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy

Adres strony internetowej, na której umieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
wraz z załącznikami : www.przetargi.army.mil.plWarunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty zawierającej:

- formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru - zał. Nr 1 do SIWZ;
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisami art. 22 i 24 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych z 2004r. z późn. zm. - zał. Nr 2 do SIWZ;
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryterium wyboru oferty będzie cena wykonania przedmiotu zamówienia - 100 % .Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert przy zastosowaniu kryterium cena.

Ofertą najkorzystniejszą, podlegającą wyborowi przez Zamawiającego będzie oferta, która będzie zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegającym odrzuceniu.

Zamknięte i opieczętowane oferty oznaczone opisem "PRZETARG -montaż i dostawa mebli na wyposażenie pokoi hotelowych - nie otwierać do dnia 06.11.2006r do godz 13,00" należy składać w bud. nr 64 pokój 13 Wojskowego Domu Wypoczynkowego w Orzyszu w terminie do dnia 06.11.2006r do godz. 12,45

Złożone oferty zostaną otwarte w części jawnej przetargu w dniu 06.11.2006r o godz. 13,00 w siedzibie Zamawiającego.

Termin związania z ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Orzyszu w budynku nr 64 pok. 13 w godz. 7 00 - 15 00 tel. /87/ 4371-788, jak również po przesłaniu pisemnego wniosku na fax /87/ 4371-785, bądź na adres Zamawiającego.


W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.


Wybrany przez Zamawiającego sposób przekazywania zawiadomień , wniosków nie ogranicza konkurencji, dlatego dopuszczalna jest forma pisemna.


Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
Mieczysława Świderska tel. (087) 43 71 788
w godz.7,00 - 15,00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku.


:

KIEROWNIK WDW


Jerzy BEKUSM.Ś.tel.087 4371788
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=531


Temat: CZARNA LISTA WYK. w Mazowieckim
Drodzy forumowicze!
Długo zastanawialiśmy się czy nasze problemy, które zgotowała nam renomowana firma zajmująca się wykonywaniem mebli na wymiar, między innymi kuchennych, opisać na tym forum. Prawdę mówiąc do tej pory nie mogę uwierzyć w to co się naprawdę dzieje.
Pokrótce opiszę naszą historię mając nadzieję, że będzie to przestroga dla tych, którzy obecnie stoją przed podjęciem decyzji gdzie zamówić wymarzone meble do własnego domu czy mieszkania. Jak pewnie wiecie, wybór mebli kuchennych to jedna z poważniejszych decyzji przy urządzaniu domu.
Po zebraniu kilkunastu ofert na wykonanie zabudowy mebli kuchennych oczywiście wraz z całym osprzętem AGD, podjęliśmy decyzję, że podpiszemy umowę na realizację zabudowy z firmą PPHU EWELINA z siedzibą w Bramkach koło Błonia. Ponieważ kuchnia jest duża to i meble niestety drogie, tym bardziej decyzja trudna, ale stało się. Umowa została podpisana w październiku 2008 r. Czekaliśmy na montaż, który miał odbyć się zgodnie z podpisanym później aneksem w lutym 2009 r. Ważne jest, że cała kwota łącznie z kosztami montażu została wpłacona, bo tak niestety było zapisane w umowie. Firma przywiozła meble w drugiej połowie kwietnia. Radość nasza była krótkotrwała bo okazało się, że meble mają inne niż zamawialiśmy fronty tj. inne drewno i inny wzór!!!!!!! Wstrzymaliśmy więc montaż do wyjaśnienia sprawy przez Firmę EWELINA. Po tygodniu raczył przyjechać syn właścicielki i oczywiście przyznał nam rację i obiecał, że jak najszybciej wszystko zostanie doprowadzone do zgodności z zamówieniem. Czekaliśmy więc na nowy termin montażu już właściwych mebli. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy dostaliśmy pismo z firmy, że właściwie to nie ich wina, że meble nie są zgodne z umową . Stwierdzili, że mogą przywieść meble jak im dopłacimy niewiadomej wysokości kwoty. Tak proszę szanownych forumowiczów, firma przywozi inne meble i ma czelność żądać za to wpłaty jakichś dodatkowych pieniędzy. My też myśleliśmy, że śnimy ale to była jawa. Złożyliśmy oficjalną reklamację z wyznaczeniem terminu montażu, którego firma nie dotrzymała. Pozostało nam więc zgodnie z Ustawą Konsumencką (bo oczywiście sprawa jest pilotowana przez prawników z instytucji Rzecznika Praw Konsumenta) odstąpienie od Umowy. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo, w którym oczywiście firma twierdzi, że nie możemy odstąpić od umowy i teoretycznie "wzywają nas do ustalenia terminu montażu mebli", ale tylko teoretycznie bo następne zdanie brzmi ..." nasza propozycja i kolejny wolny termin naszych ekip montażowych to termin po 27.08.2009 r...... "pan ustalił sobie termin montażu bez uzgodnienia z nami, a termin ten był dawno zajęty przez innych naszych klientów (to był termin wyznaczony z ponad miesięcznym wyprzedzeniem w piśmie reklamacyjnym, do którego firma się nie ustosunkowała. Prawo wyznaczenia terminu posiada konsument, czy firmie się to podoba czy nie, bo to ona nie wywiązała się z warunków umowy i przywiozła nie ten co zamówiony towar).
Efekt współpracy z tą firmą jest taki, że nie mamy ani mebli ani kilkudziesięciu tysięcy złotych, które zapłaciliśmy firmie EWELINA. Obecnie firma ta posiada drugi salon firmowy w Brwinowie i zmieniła nazwę na EBANO, chyba dlatego, ze firma EWELINA źle się kojarzy klientom. Można wejść na ich stronę internetową.
Sprawa oczywiście znajdzie finał w sądzie, może wcześniej w prokuraturze, ale sami widzicie, jak niewłaściwy wybór firmy może utrudnić życie. Mam nadzieję, że to forum ma między innymi spełniać rolę ostrzegania przed taką praktyką firm. Myślę, że nikt z Was nie chciałby przechodzić tego co my teraz.
Jeśli ktoś ma pomysł jak w miarę szybki sposób poradzić sobie w takiej sytuacji bardzo proszę o pomoc. Może ktoś już ma za sobą walkę z podobnie praktykującymi firmami i podzieli się doświadczeniami?.
Mogę przesłać zdjęcia jak obecnie wygląda nasza kuchnia, tj. resztki z tego co pozostało po częściowym demontażu przez firmę Ewelina. Od początku czerwca powinniśmy wprowadzić się do domu ale bez mebli kuchennych trochę ciężko mieszkać.
Pozdrawiam i mam nadzieję, że przez to, że odważyliśmy się opisać tę historię na forum (a nie łatwo jest pisać o takich doświadczeniach) kogoś uchronimy przed gigantycznymi problemami, które zwą się PPHU EWELINA.
Kamak

P.S.
i jeszcze taka wisienka na torcie na koniec.
Jak cytowałam powyżej najwcześniejszy termin montażu wyznaczony przez firmę to po 27.08.2009 r. a w tym samym piśmie na koniec cyt..." PROSIMY O PILNY KONTAKT I USTALENIE w/w DAT, GDYŻ NASZA FIRMA CHCE ZAKOŃCZYĆ MONTAŻ I DOPISAĆ KLIENTA DO POZOSTAŁYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z NASZYCH USŁUG.

Czyż to nie ironia w wykonaniu tej firmy, oceńcie sami.
Zadowolonym klientem to ja jestem, jak współpracuję z firmą, która wie kto to klient i że dzięki klientom istnieje albo nie, a takich firm przy budowaniu naszego domu było wiele. O nich napiszę w innej rubryce.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=31573


Temat: opowieści magmi
Wczoraj zupełnie niechcący, przy aktywnym udziale naszych Panów Malarzy, przetestowaliśmy system alarmowy oraz interwencyjny.

Panowie Malarze, przyjechawszy z samego rana na naszą budowę, pokręcili coś z kodem wyłączającym alarm, który zawył w związku z tym wniebogłosy.
Kilka minut później mój mąż został zawiadomiony przez firmę, z którą niedawno podpisaliśmy stosowną umowę, że "grupa interwencyjna" właśnie zatrzymała domniemanych złoczyńców na terenie naszej posesji. Złoczyńcy wprawdzie tłumaczą się gęsto, że oni przyszli malować sufity na biało, i nawet demonstrują jakieś pędzle i drabiny na dowód, że szczerą prawdę mówią, ale przecież wiadomo, że złoczyńcy zawsze kombinują...
Mąż pojechał czym prędzej uwolnić Panów Malarzy.
Panowie Malarze z uznaniem wyrazili się na temat szybkości reakcji "grupy interwencyjnej" na sygnał alarmowy.
Przynajmniej wiemy, że wszystko działa.

Sufity więc się malują, a dzisiaj nadeszła pora na montaż parapetów wewnętrznych.
Pośpieszyłam z rana zobaczyć, jak postępują prace, ale widok naszych po wielokroć znajomych Panów Murarzy, rozkuwających z impetem fragmenty ściany pod oknami i wzniecających przy tym kłęby kurzu, tak mnie zdenerwował, że czym prędzej pojechałam do pracy.
Cholera, znowu demolują! Niby wiadomo, że to konieczne, ale na tym etapie budowy widok odpadającego od ściany tynku po prostu rani mi serce. Ja już naprawdę nie chcę, już proszę nie kuć więcej w moich ścianach...

Podłoga w kuchni, jadalni, holu i schowku pod schodami (tym na niegrzeczne dzieci) - ułożona.
W holu zaszaleliśmy z dekorami ułożonymi w tzw. wzór dywanowy i znienacka mauretański nastrój nam się tu zrobił, ale myślę, że dekory trochę się "schowają", gdy pomalujemy ściany i wstawimy jakieś meble. Docelowo chcielibyśmy w holu właśnie urządzić domową bibliotekę - jest to całkowicie otwarta na salon spora przestrzeń, akurat byłoby dość miejsca na regały z książkami, które przy tym od razu "ustawiłyby" charakter całości - ale nie mam pojęcia, kiedy dojdziemy to tego etapu.

Miałam pewne obawy, czy aby na pewno udało nam się dobrze dobrać kolorystycznie materiały do całej tej parterowej przestrzeni - kafelki do kuchni, gres na podłogę, dekory do holu, cegłę klinkierową... Ale jest OK.
Tylko kolory ścian (ciągle jeszcze nie wybrane) śnią mi się już po nocach. W domu leży cały worek próbników Duluxa wraz z arkuszami brystolu pomalowanymi na wszystkie kolory tęczy...

Z innych prac - rolety ostateczeni skończone. Firmie Mirola, która je dla nas robiła, należą się same pochwały. Bardzo się przyłożyli do rozwiązania problemu z naszymi rolokasetami (z dwóch różnych systemów, jak się okazało, i to różnych od systemu Miroli), wszystko wykonane porządnie i w terminie, bez żadnej konieczności przypomnień z naszej strony - wręcz przeciwnie, sami się odpowiednio wcześniej przypominali... Polecam.

Na koniec dzisiejszego odcinka mały horror.
Naszemu sąsiadowi, który dosłownie za kilkanaście dni musi się wprowadzić do swojego domu, właśnie na całym obwodzie pękł w poprzek jeden z kominów.
Dlaczego? Jest to komin Schiedla z kamionkowym, okrągłym w przekroju przewodem dymowym do kominka w środku. Przy wyjściu ponad dach została na kominie wykonana betonowa płyta, służąca jako podstawa dla cegły klinkierowej, którą ponad dachem jest obmurowany. Błąd wg wstępnej oceny fachowców polegał na tym, że nie wykonano przy tym dylatacji pomiędzy płytą a wkładem kamionkowym Shiedla. Prawdopodobnie ta wewnętrzna rura została przy wylewaniu płyty "przybetonowana" do pustaków i pod wpływem zmian temperatury (kominek!), komin pękł dookoła około 30cm poniżej miejsca styku z płytą. Co za koszmar!
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=9456


Temat: Ogłoszenie - nr sprawy: SZKOL/222/2008
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO I AKCESORII ORAZ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA FOTOGRAFICZNEGO

1. Zamawiający: JEDNOSTKA WOJSKOWA nr 4213, 50-984 WROCŁAW, ul.Obornicka 100-102; telefon: 071/765 62 45,
2. Tryb udzielenia zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie art. 10 ust.1 i art.39 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.( t.j. Dz.U. z 2007 nr 223, poz.1655).
3. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.army.mil.pl.
4. SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego Wrocław ul. Obornicka 100-102 bud. nr 2 pok. 101 lub za pośrednictwem poczty za zaliczeniem pocztowym. Opłata za siwz wnoszona . w siedzibie zamawiającego wynosi 5,80 zł. Formularz opłaty do odebrania w Sekcji Zamówień Publicznych – bud. nr 2, pok. 101 (Opłatę należy wnieść w kasie zamawiającego– bud. nr 1 parter, czynna od poniedziałku do piątku od 12.00 do 14.00) Koszt siwz przesłanej pocztą wynosi 5,80 zł+ koszty przesyłki. Prośby o przesłanie siwz należy kierować na fax nr 071/765 62 28
5. Określenie przedmiotu zamówienia: postępowanie o wartości poniżej 133 000 euro na dostawę d sprzętu audiowizualnego i akcesorii oraz sprzętu i wyposażenia fotograficznego zgodnie z załącznikiem nr 1 „ OFERTĄ” oraz załącznikiem nr 1a „ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU” do siwz. Nr sprawy : SZKOL/222/2008
6. KOD CPV: 32300000-6 odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca. 31420000-6 baterie, 31521000-4 lampy, 31158100-9 ładowarki, 31521320-3 latarki, 32232000-8 sprzęt wideokonferencyjny, 30191000-4 sprzęt biurowy z wyj.mebli, 32333400-0 odtwarzacz wideo
7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz zamówień uzupełniających.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w odniesieniu do 3 (trzech) części ( zadań ) zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1do siwz). Dopuszcza się składanie ofert częściowych do wszystkich części. Pełna oferta musi zawierać wszystkie pozycje asortymentowe w obrębie danej części. W przeciwnym wypadku będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z treścią siwz.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom ( art. 36 ust 5 Prawa zamówień publicznych)
10. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy.
11. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24, spełniają warunki określone w art.22 ust.1oraz złożą wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
• wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1)
• oświadczenie określone w art.44 w związku z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg wzoru zawartego w załączniku nr 2);
• aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
• Pełnomocnictwo - w przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum).
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. W przypadku Pełnomocnictwa wymaga się oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przebiegać na podstawie listy dokumentów, jakie wykonawca ma obowiązek przedłożyć w swojej ofercie. Spełnianie powyższych warunków Zamawiający będzie oceniał według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.
12. Wadium nie dotyczy.
13. Kryterium oceny ofert stanowi cena brutto przedmiotu zamówienia – znaczenie 100%.
14. Termin składania ofert upływa dnia 14.11.2008 r. o godz. 10.00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii jawnej w siedzibie zamawiającego bud. nr 2 I piętro. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.11.2008 r o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego bud. nr 2,II piętro, sala odpraw
15. Termin związania złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
18. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
19. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami na piśmie. Oświadczenia, wnioski zawiadomienia przekazane za pomocą faksu będą uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pismem.
20. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.11.2008

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
PRZETARGOWEJ
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3891